ابزار وبمستر

ابزار وبمستر

كلبه تنهايي - از حال من مپرس که بسیار خسته ام
تاريخ : سه شنبه نوزدهم آذر ۱۳۹۲ | 21:41 | نويسنده : ميثم بامداد هريس

از زندگی از اینهمه تکرار خسته ام

از های و هوی کوچه و بازار خسته ام

دلگیرم از ستاره و ازرده ام ز ماه

امشب دگر زهر چه و هر کار خسته ام

بیزارم از خموشی تقویم روی میز

وز دنگ دنگ ساعت دیوار خسته ام

از او که گفت یار تو هستم ولی نبود

از خود که بی شکیبم و بی یار خسته ام

تنها و دلگرفته و بیزار و بی امید

از حال من مپرس که بسیار خسته امکد حرکت متن دنبال موس